اینفوگراف‌‌ها اولین وسیله ارتباط کتبی بودند که توسط نقشه‌های غار و زبان‌هایی مانند هیروگلیف‌های مصر باستان به تصویر کشیده شده است.در نتیجه موضوع جدیدی نیست بلکه به خاطر گسترش اینترنت و وسایل ارتباط جمعی بیش‌تر مورد توجه قرار گرفته است.

انواع اینفوگرافیک

اینفوگرافیک به اشکال مختلفی ارائه می‌شود. آنها بر اساس هدف، انواع اشیاء مورد استفاده و جریان اطلاعات طبقه‌بندی می‌شوند. توجه داشته باشید که لزوما یک اینفوگرافیک همیشه در یک دسته خاص قرار نمی‌گیرد. در واقع، بیشتر اینفوگرافیک‌ها ترکیبی از انواع مختلف اینفوگرافیک‌ها هستند. نوعی را انتخاب کنید که از ابهام جلوگیری می‌کند و به خواننده کمک می‌‌کند اطلاعات و دیدگاه‌های ارزشمند را دریافت کند.

عوامل تاثیرگذار در انتخاب نوع اینفوگرافیک

  • هدف : آیا می‌خواهید بزرگترین و کوچک‌ترین مقادیر را در یک مجموعه داده نشان دهید؟ آیا هدف شما نشان دادن تغییرات و روندها در طول زمان است؟ آیا شما مایل به نشان‌دادن رابطه بین ارزشهای مختلف هستید؟
  • مخاطب: مخاطب شما هم اهمیت دارد. به عنوان مثال، مناسب‌بودن یک نوع اینفوگرافیک بسته به اینکه آیا این اینفوگرافیک به اعضای هیئت مدیره شرکت یا مدیران سطح متوسط ​​آن ارائه می‌شود، متفاوت است. اعضای هیئت مدیره احتمالاً فقط می‌خواهند نکات برجسته اصلی را ببینند.