برخی از قوانین اساسی پیرامون استفاده از آیکون‌ها در مورد تصاویر اینفوگرافیک نیز اعمال می‌شود.

  1. تصاویر نباید اینفوگرافیک را تصاحب کنند!
  2. از تصاویری که چندین بار در اینفوگرافیک‌ها یا وب سایت‌های دیگر مشاهده شده‌اند، استفاده نکنید. شاید وجود چنین تصاویری حاوی یک پیام جالب باشد ولی در نظر خواننده کسل‌کننده و خسته‌کننده به نظر می‌رسد، چون تکراری هستند.

۱- روی داده‌های مهم متمرکز شوید

داده‌های مهم ستون فقرات داستان شما هستند. نویسندگان خوب می‌دانند که نباید باعث دفن مطالب مهم شوند. داده‌های خود را از نظر اهمیت اولویت‌بندی کنید و در اینفوگرافیک روی داده‌های مهم متمرکز شوید.

۲- آن را ساده نگه دارید

در مورد داستانی که می‌خواهید با داده‌های خود به دیگران انتقال دهید، فکر کنید و از هر چیزی که به روایت داستان شما کمک نمی‌کند، خلاص شوید، یعنی المان‌های اضافی را حذف کنید. یک اشتباه معمول استفاده بیش از حد اطلاعات در یک اینفوگرافیک است. شما باید بدانید که چگونه به تجسم داده‌های پیچیده بپردازید، بهترین توصیه ما این است که آن را ساده نگه دارید. مخاطب را گیج نکنید. از متن یا شماره‌های خیلی زیاد استفاده نکنید. از ایجاد خطوط شبکه‌ای زیاد که به انتقال پیام شما کمکی نمی‌کنند، استفاده نکنید. دیدن یک تصویر شلوغ جالب نیست و مخاطب را از داستان دور می‌کند.

۳- ویرایش ، ویرایش ، ویرایش

پس از تهیه اینفوگرافیک، زمان آن رسیده که اینفوگرافیک را ویرایش کنید. آن را ارزیابی کنید تا واضح،  ساده و قابل فهم باشد. به رئیس، دوستان یا همکارانتان اینفوگرافیک خود را نشان دهید و از آنها بخواهید بازخورد خود را به شما نشان دهند.و باز هم ویرایش کنید تا اینکه محصول نهایی را دوست داشته باشید. این مرحله زمان می‌برد، اما کاملاً ارزش آن را دارد.

با استفاده از مراحل گفته شده در اینفوگرافیک می‌توانید اینفوگرافیک‌های جذاب طراحی کنید.