خصوصیات زردآلوی عسگرآباد:

درخت زردالوی عسگرآباد بسیاردیررس،پرمحصول و صادراتی ایران میباشدکه به دلیل کیفیت بالای محصول و عملکرد و باردهی بینظیرآن به کشورهای دیگرنیزصادرمیشود.

ایران در رتبه دوم صادرات و کشورسازنده این میوه قراردارد و رتبه اول آن مربوط به کشور ترکیه است.

این نهال بسیاربسیاردیررس بوده و دربرابرآفات و سرمابسیارمقاوم است.

فاصله کاشت:فاصله کاشت زردآلوی دیررس عسگرآباد به نوع خاک و زمین بستگی داردو۴×۴متر می باشد. شما میتوانید برای خرید نهال زردآلو به تاج نهال مراجعه نمایید

شکل میوه:بیضی،باریک و کشیده است و رنگ آن زرد و نارنجی است؛دربعضی موارد روی این میوه لکه هایی مشاهده میشود که این لکه ها نشان دهنده ی رسیدن میوه میباشد.

زمان گلدهی:فروردین ماه

شروع باردهی:این نهال حدوداً ازسال های چهارم و پنجم کاشت شروع به باردهی میکند. علاوه بر خرید نهال زردآلو میتوانید در تاج نهال به هر نوع خرید نهال اقدام نمایید

رقم گرده افشان:مناسب ترین رفم گردهدافشان برای این نهال،گرده افشان زردالوی شکرپاره است.

پایه درخت عسگرآباد:آلوچه وحشی و زردآلوی تلخ میباشد.

عمراقتصادی:عمراین درخت بین۷۰تا۸۰سال خواهد بود.

حداکثرارتفاع:۵الی۶حداکثر

ارتفاع این درخت میباشد.

مدت آبیاری:درهرماه دومرتبه نیازبه آبیاری دارد،این موضوع به میزان بارش و فصول مختلف بستگی دارد.